این خیریه ازسال 1367 هجری شمسی با نام مبارک صدیقه کبری (سلام الله علیها) مزین گردیده ودر ظل توجهات حضرت ولی الله الاعظم (عج الله تعالی) به جهت تسهیل در امر مقدس ازدواج و تهیه وتوزیع جهیزیه به خانواده های محترم تاسیس گردید.

این موسسه که بحمدالله ثبت قانونی به شماره 10561شده است،در طول فعالیت خود موفق شده است که ملزومات زندگی نوعروسان را بدون هیچگونه سودو در غالب وام قرض الحسنه به شکل اقساط 20ماهه در اختیار آنها قرار دهد،این امر در حالی است که رعایت شئونات مراجعه کنندگان محترم لحاظ شده است.به گونه ای که نه تنها تحقیقات مرسوم نسبت به خانواده عروس انجام نشده است حتی انتخاب نوع اجناس کاملا با نظر خانواده عروس بوده وموسسه در انتخاب اجناس هیچ دخالتی ندارد.

برای دیدن کالاهای جهیزیه و قیمت انها به آدرس زیر مراجعه کنید
http://www.jahiziearos.ir/matters.php

شرایط پرداخت هزینه:

-ازخواهران گرامی درخواست میشود به احترام خانم حضرت زهرا(س)درتمام مراجعات خودباچادرواردشوند.

۲-کلیه اجناس بدون سود وبه صورت نقد و اقساط بلندمدت واگذارمیگردد.

۳-هیچگونه تحقیقی ازخانواده ها انجام نگرفته ودرعقدنامه مهری زده نمیشود.

۴-پس ازصدوراولین فاکتورخرید ، مهلت خریدمجدد فقط تا ۴ماه به صورت نقد وآن هم باحضورعروس خانم وکارت شناسایی امکان پذیرمیباشد.درضمن فروش نقدی کمتراز۳/۰۰۰/۰۰۰ریال امکان پذیرنمیباشد.

۵-ازتاریخ عقد بیشتراز ۱۸ ماه(۱/۵سال) نباشد.

مدارک لازم جهت خرید نقدی:

الف) حضورعروس خانم الزامی میباشد.

 ب) اصل عقدنامه وکپی ازصفحات ۲و۳و۴و۵.

 ج)اصل و کپی کارت ملی وشناسنامه عروس خانم.

شرایط خرید اقساط:

الف)سقف جهیزیه اقساطی ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشدوبیشترازآن به صورت نقدی دریافت میگردد.

ب) ۱۵ درصد مبلغ وام معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نقدا و ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مانده به صورت اقساط طی ۱۰فقره چک به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال که هردوماه یک فقره ازچکها تاریخ زده می شود.

شرایط ضامن :

الف) ضامن میبایست یک نفر کارمند به همراه نامه کسرازحقوق اداری و یا یک نفرکاسب دارای جوازکسب معتبر(به غیرازخانم)با ۲سال اعتبارازتاریخ تشکیل پرونده باشد.

ب) ضامن باید یک فقره چک تهران به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون تاریخ پرداخت کند.لازم به ذکراست درمتن چک کلماتی مانند ضمانت،امانت ونظیرآن ذکرنگردد.

ج)چکهای اقساط از فرد دیگری به غیر از ضامن دریافت میگردد.

توجه:

لازم به ذکراست چک ضمانت بعدازوصول کلیه چکهای اقساط به خودضامن ویا بامعرفی نامه کتبی به فردموردنظر ایشان تحویل میگردددرغیر اینصورت بعداز ۶ ماه ازتاریخ آخرین سررسید قسط ، چک ضمانت باطل ومعدوم میگردد.


......................


آدرس سایت این موسسه

http://www.jahiziearos.ir


آدرس :تهران - خیابان ۱۷ شهریور - بالاتر از میدان خراسان - خیابان آیت الله سعیدی(غیاثی)- مقابل خیابان قنطار - پلاک 

تلفن :  ۵۱-۳۳۴۳۹۰۴۹

نمابر :  ۳۳۷۲۵۷۶۹ 

Instagram : jahiziearos